Tag Archives: vị thế

Chia nhỏ vị thế – Phương pháp giúp tối đa hóa lợi nhuận kiếm được

Trong thị trường Forex, mặc dù có rất rất nhiều các phương pháp, công cụ để giao dịch, nhưng đa số các nhà đầu tư đều giao dịch trên từng vị thế một, mà ít khi nào nghĩ đến việc chia nhỏ vị thế ra để giao dịch. Việc chia nhỏ vị thế sẽ giúp mỗi giao dịch của trader giảm thiểu được rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời có lợi hơn rất nhiều khi tham gia với sàn Forex...