Tag Archives: tiền điện tử GENS

Genshiro là gì?

Genshiro (GENS) là gì? Tổng hợp từ A-Z về tiền điện tử GENS

Nói một cách dễ hiểu thì đây là một nền tảng tài chính phi tập trung linh hoạt, được xây dựng trên nền tảng Kusama blockchain. Genshiro được tạo ra với mục đích là hợp nhất các chức năng và sản phẩm khác nhau của không gian DeFi. Ví dụ như: Lending, Synthetic Assets, Margin trading, decentralized, vào một nền tảng duy nhất...