Tag Archives: Micro lot

Lot là gì? Cách tính Lot trong Forex & những điều cần biết

Đối với thị trường Forex, các cặp tiền tệ được coi là một loại hàng hóa để mua bán, và chúng được giao dịch với một khối lượng cụ thể là Lot. Do đó, nói một cách chính xác, Lots hay Lot trong Forex là đơn vị đo lường số lượng tiền tệ cụ thể trong một giao dịch. Lot là kích thước của một hợp đồng tài chính. Hay có thể nói, số tiền trader đầu tư sẽ thấp hơn hoặc cao hơn phụ thuộc vào số Lot được giao dịch...