Tag Archives: Lệnh Chờ Buy Stop Và Sell Stop

Lệnh Chờ Buy Stop Và Sell Stop

Lệnh Chờ Buy Stop Và Sell Stop Là Gì?

Lệnh Buy Stop và Sell Stop là hai kiểu đặt lệnh rất hữu ích trong giao dịch forex giúp bạn bắt kịp mà không bị bỏ qua những diễn biến giá mới nhất. Tuy nhiên hãy luôn nhớ rằng cho dù vào lệnh bằng cách nào thì bạn cũng cần đặt dừng lỗ và chốt lời hợp lý,