Tag Archives: hard goods

Durable goods là gì? Tầm quan trọng của dữ liệu này đối với nhà đầu tư

Đối với thị trường ngoại hối (Forex), tin tức là một phần quan trọng, không thể thiếu, có tác động đến thị trường. Những bản tin đó chính là sự tổng hợp của rất nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng, trong đó có dữ liệu Durable goods – hàng hóa lâu bền, một chỉ báo khá quan trọng cho giao dịch của nhà đầu tư. Đây là báo cáo được Cục điều tra dân số Hoa Kỳ công bố, nó giúp tóm tắt doanh số bán hàng lâu bền trong tháng trước, đồng thời chỉ báo này có tỷ lệ thuận với sức mạnh kinh tế.