Tag Archives: Gann

Mô hình, thời gian và giá cả trong Gann

Lý thuyết Gann còn khá xa lạ với các nhà giao dịch tại thị trường Việt Nam. Khi mới tiếp xúc với nó, các trader bước đầu nên tập trung vào việc sử dụng góc Gann để xác định đường hỗ trợ và kháng cự. Để có thể nắm bắt và sử dụng nhiều ứng dụng của lý thuyết Gann trong giao dịch hơn thì nhà giao dịch cần rất nhiều kinh nghiệm để nắm bắt kiến thức về đơn vị giá và đơn vị thời gian, từ đó mới có thể sử dụng một cách chính xác và hiệu quả nhất. Chúc bạn thành công.