Tag Archives: đồng DAO governance.

ClearDAO là một giao thức mở

ClearDAO (CLH) là gì?Chi tiết về tiền điện tử CLH

Nói một cách dễ hiểu thì ClearDAO là một giao thức mở. Được thiết kế dành cho các công cụ phái sinh, bao gồm cả những công cụ phái sinh OTC. Khi sử dụng ClearDAO ai cũng có thể tạo ra sản phẩm phái sinh tùy chỉnh. Đồng thời, kiểm soát những rủi ro ngoài ý muốn một cách hợp lý và hiệu quả nhất...