Tag Archives: đầu tư trong DeFi

DeFi là gì? Tìm hiểu về cơ hội đầu tư trong DeFi

Ngoài các yếu tố trên, chúng tôi có thể kết luận rằng với khả năng nâng cấp ứng dụng, khả năng xây dựng hệ thống truy cập lớn bằng cách mở rộng hệ sinh thái, và khả năng tối ưu hóa tốc độ và chi phí giao dịch, nhiều nhà đầu tư nhận thấy cơ hội đầu tư vào DeFi và họ rất quan tâm đến chúng. ngày càng quan tâm nhiều hơn đến kinh nghiệm giao dịch...