Tag Archives: Các phần mềm Backtesting

Backtesting là gì? Phần mềm giúp nhà đầu tư backtest Forex tốt nhất hiện nay

Khi tham gia vào thị trường forex, để tối ưu hoá và nâng cao chiến lược giao dịch của mình nhiều nhà đầu tư sử dụng cách sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra các chiến lược giao dịch tiềm năng. Và phần mềm các trader thường sử dụng là Backtesting. Phần mềm này có thể tạo lại hành vi và phản ứng của các giao dịch đối với chiến lược giao dịch ngoại hối, sau đó có thể sử kết quả dữ liệu để đo lường và tối ưu hóa hiệu quả của một chiến lược nhất định...