Tag Archives: ATH

All time high là gì?

All time high hay còn được viết tắt là ATH, đây là giai đoạn mức giá đạt ở mốc cao nhất trong lịch sử, cao nhất trong mọi thời đại và sẽ chưa từng có trước đó. Mức giá All Time Highs này thường đạt được trong một thị trường giá lên.