Lệnh MP là gì? Cách đặt lệnh MP trong mua bán chứng khoán

Bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán đều phải làm quen với lệnh MP. Hiểu và sử dụng lệnh MP sẽ giúp nhà đầu tư có thể giao dịch trên sàn với mức giá tốt nhất có thể. Vì vậy, chính xác thì Lệnh MP là gì? Làm cách nào tôi có thể đặt lệnh MP trên thị trường chứng khoán? Chúng ta hãy cùng nhau xem xét vấn đề này.

Lệnh MP là gì?

Lệnh MP (Market Price) hay còn gọi là lệnh thị trường, là lệnh mua và bán ở mức giá tốt nhất hiện có theo giá thị trường hiện tại. Nói một cách đơn giản, hãy mua với giá bán thấp nhất có thể và bán với giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Lệnh MP là gì?

Lệnh MP là gì?

Nếu có lệnh LO tương ứng, lệnh MP thường được thực hiện ngay khi được nhập vào hệ thống. Nhà đầu tư không được phép nhập lệnh MP vào hệ thống giao dịch trừ khi họ cũng đặt lệnh giới hạn cho cùng một chứng khoán.

Lệnh MP có thể được sử dụng để khớp với một số giai đoạn giá. Nếu một lệnh được thực hiện ở mức giá tốt nhất nhưng vẫn còn khối lượng chưa được thực hiện, lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá tốt nhất tiếp theo cho đến khi khối lượng lệnh của bạn không còn trống.

Ví dụ: Bạn gửi lệnh mua MP với số lượng 140 cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt, bạn được mua 40 cổ phiếu với giá 83,9 trước khi tiếp tục mua 100 cổ phiếu chưa khớp còn lại. khối lượng khớp 10,1 nghìn, giá 84 khả dụng cho thấy bạn sẽ tiếp tục mua thêm 100 cổ phiếu ở mức giá 84.

Nếu khối lượng đặt hàng của lệnh MP vẫn chưa được lấp đầy và không thể được lấp đầy thêm, thì lệnh MP sẽ được chuyển đổi thành lệnh LO mua ở mức giá cao hơn một đơn vị báo giá so với giá mua cuối cùng trước đó hoặc lệnh LO bán với mức giá thấp hơn một đơn vị báo giá so với giá bán cuối cùng trước đó. 

Nếu giá thực hiện cuối cùng là giá trần của lệnh mua MP, lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh mua LO tại giá trần; nếu là giá sàn của lệnh bán MP thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh bán LO với giá sàn. Chỉ có sàn HOSE và các phiên khớp lệnh liên tục mới sử dụng lệnh MP.

Nếu không có lệnh đối ứng khi bạn nhập lệnh MP vào hệ thống, lệnh sẽ tự động bị hủy. Lệnh mua MP trên bảng giá là B, trong khi lệnh bán MP trên bảng giá là S.

Đặc điểm của lệnh MP là gì? 

Đặc điểm của lệnh MP là gì? 

Đặc điểm của lệnh MP là gì?

Lệnh MP được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất trên các sàn giao dịch chứng khoán thế giới. Sau đây là những đặc điểm đặc biệt của lệnh thị trường MP này:

 • Các lệnh MP có liên quan đến giao dịch liên tục và có thể dùng như một kỹ thuật để tăng cường tính thanh khoản.
 • Đây là loại lệnh ưu tiên cao nhất trên sàn giao dịch so với các lệnh giao dịch khác.
 • Lệnh MP chỉ được khớp khi có lệnh giới hạn LO tương ứng của mã chứng khoán. Nếu không có mã LO thì đơn hàng sẽ bị hủy khi nhập vào hệ thống.
 • Lệnh MP của nhà đầu tư nước ngoài thường chỉ được khớp một phần; số còn lại tự động hủy nếu hết room.

Phân loại các lệnh MP trong chứng khoán

Phân loại các lệnh MP trong chứng khoán

Phân loại các lệnh MP trong chứng khoán

Lệnh thị trường MP sẽ được nhóm thành nhiều loại với các tính năng đa dạng trên thị trường chứng khoán hiện tại. Đây là ba loại lệnh MP khác nhau cần lưu ý trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

 • Lệnh giới hạn thị trường (còn được gọi là MTL): Khi khối lượng của lệnh MP ban đầu không được khớp hết, phần còn lại của loại được chuyển thành lệnh giới hạn LO. Đồng thời, hệ thống sẽ áp dụng lệnh này cho các điều khoản sửa và hủy lệnh LO liên quan.
 • Lệnh thị trường được khớp hoàn toàn hoặc bị hủy (còn gọi là MOK): Nếu lệnh MP ban đầu không được thực hiện cho toàn bộ khối lượng đầu vào, nó sẽ bị hủy ngay lập tức.
 • Lệnh thị trường được khớp và hủy (MAK): Một lệnh thị trường MP sẽ được khớp và khớp một phần, phần còn lại bị hủy ngay sau khi lệnh được khớp.

Nguyên tắc hoạt động của lệnh MP

Lệnh MP hoạt động trên các nguyên tắc cơ bản sau:

Lệnh MP hoạt động như thế nào?

Lệnh MP hoạt động như thế nào?

Các lệnh có nhiều bước giá có thể được khớp bằng các lệnh MP, cụ thể:

 • Nếu khối lượng lệnh của lệnh MP chưa được thực hiện hết thì lệnh MP sẽ được khớp ở giá bán cao hơn hoặc lệnh bán ở giá mua thấp hơn tiếp theo của thị trường (ví dụ tôi mua cổ phiếu FPT ở trên)
 • Nếu khối lượng lệnh MP vẫn còn và không thể thực hiện được, lệnh MP sẽ được chuyển đổi thành lệnh giới hạn mua ở mức giá cao hơn một bước (trong trường hợp mua) hoặc lệnh giới hạn bán ở mức giá thấp hơn một bước (trong trường hợp trường hợp bán) (trường hợp bán)
 • Nếu giá hoàn thành cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua giá trần hoặc lệnh giới hạn bán giá sàn.

Nếu tồn tại LO phù hợp thì lệnh MP sẽ được chạy ngay sau khi nhập vào hệ thống (lệnh giới hạn). Ví dụ, nếu tôi đặt lệnh giới hạn bán cổ phiếu FPT ở một mức giá cụ thể, chẳng hạn như 80.000 VND hoặc 80.100 VND, lệnh sẽ được thực hiện với điều kiện lệnh MP mua cổ phiếu FPT với giá thị trường cũng được đặt.

Lệnh MP sẽ được thực hiện độc quyền trên HOSE và trong các phiên khớp lệnh liên tục.

Nếu lệnh MP được nhập vào hệ thống và không có lệnh tương đương, nó sẽ tự hủy.

Quy tắc khớp lệnh MP

Dưới đây là phần kiểm tra đầy đủ về nguyên tắc khớp lệnh đối với lệnh MP:

Lệnh ATO và ATC được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên giá và ưu tiên thời gian như lệnh LO, cụ thể như sau:

 • Ưu đãi về giá: Khớp lệnh trước cho các lệnh mua, ưu tiên mua giá cao hơn bán giá thấp hơn.
 • Các lệnh đặt trước trong hệ thống giao dịch sẽ được ưu tiên khớp lệnh trước các lệnh mua hoặc bán có cùng mức giá đặt lệnh.

Quy tắc ứng dụng MP 

 • Khi nhập lệnh thị trường MP vào hệ thống, thị trường mua sẽ hiển thị giá yêu cầu thấp nhất và thị trường bán sẽ hiển thị giá cao nhất hiện có. Nếu không có khối lượng lệnh thị trường, các giao dịch sẽ được mua ở mức giá chào bán cao hơn và được bán ở mức giá chào mua thấp hơn tiếp theo.
 • Nếu khối lượng đặt của lệnh thị trường vẫn còn nhưng lệnh đối ứng đã hết, hệ thống sẽ tự động chuyển lệnh thị trường mua sang giới hạn mua tại mức giá khớp gần nhất của lệnh thị trường mua đã thực hiện trước đó.
 • Nếu giá khớp cuối cùng là giá trần của lệnh mua và giá sàn của lệnh bán thì lệnh thị trường mua/bán sẽ được chuyển thành lệnh mua giá trần LO hoặc lệnh bán giá sàn LO.

Sự khác nhau giữa lệnh MP và lệnh LO, ATO, ATC

Phân biệt lệnh MP và lệnh ATO, ATC, LO

Phân biệt lệnh MP và lệnh ATO, ATC, LO

Có nhiều người thường nhầm lẫn giữa lệnh MP và lệnh LO, ATO, ATC nên chúng tôi sẽ giúp bạn phân biệt các loại lệnh này theo cách đơn giản nhất.

Phân biệt giữa lệnh MP và lệnh LO

 • LO và MP là hai lệnh cơ bản được sử dụng thường xuyên nhất. Bạn đã hiểu đúng về sự khác biệt giữa lệnh LO và lệnh MP trên thị trường chứng khoán chưa?
 • Nhà đầu tư sử dụng lệnh giới hạn LO phải nhập giá chính xác vào hệ thống. Mặt khác, lệnh MP chỉ yêu cầu số lượng hàng được cung cấp; giá mua là không cần thiết.
 • Lệnh giới hạn LO sẽ được thực hiện trong tất cả các phiên khớp lệnh. Trong khi đó, lệnh MP chỉ được thực hiện khi tồn tại lệnh LO tương ứng cùng mã chứng khoán.
 • Hoạt động khớp lệnh LO được thực hiện trong mỗi phiên. Ngược lại, chỉ những phiên khớp lệnh liên tục mới sử dụng lệnh MP.
 • Để tính giá đặt lệnh, nhà đầu tư phải điền vào các trường giá mua và giá bán của lệnh LO. Để thực hiện lệnh MP, giá thị trường tốt nhất sẽ được áp dụng.

Phân biệt lệnh MP với lệnh ATO và lệnh ATC

Mặc dù thực tế là chúng đều là lệnh mua và lệnh bán, nhưng lệnh khớp được ưu tiên hơn LO (lệnh giới hạn). Tuy nhiên, thời gian cần thiết để thực hiện một lệnh là khi lệnh MP và lệnh ATO và ATC khác nhau:

– Chỉ những phiên khớp lệnh liên tục mới được sử dụng để khớp lệnh MP.

– Lệnh ATO, ATC được thực hiện định kỳ vào đầu và cuối chu kỳ giao dịch để khớp lệnh tương ứng tại giá khởi điểm và giá đóng cửa.

Bạn phải có kiến thức và kỹ năng thực hiện các loại lệnh được sử dụng trong giao dịch chứng khoán, chẳng hạn như lệnh LO, ATO, ATC và MP, để giao dịch linh hoạt. Trước khi sử dụng các loại đơn đặt hàng nói trên, bạn cũng phải quyết định mục tiêu đặt hàng của mình là gì. Khi đặt hàng, vui lòng tham khảo mục đích sau:

 • Bạn sẽ thích lệnh ATO hơn nếu tôi muốn mua ngay và bán khống khi bắt đầu chu kỳ giao dịch (tức là tôi không quan tâm đến giá; tôi chỉ muốn khớp lệnh ngay khi có thể).
 • Bạn thường sẽ sử dụng lệnh ATC nếu tôi muốn mua và bán ngay vào cuối ngày giao dịch.
 • Sử dụng lệnh LO nếu bạn muốn mua và bán ở một mức giá cố định.
 • Nếu bạn muốn mua bán khớp lệnh liên tục, tôi khuyên bạn nên sử dụng lệnh MP để mua bán nhanh.

Ưu điểm, nhược điểm của lệnh MP

Lệnh MP có những lợi ích và hạn chế tương tự như lệnh LO, ATO và ATC:

Lệnh MP có những lợi ích và hạn chế tương tự như lệnh LO, ATO và ATC

Lợi thế:

 • Nhà đầu tư trong giai đoạn đua lệnh nên sử dụng lệnh MP vì thể hiện mong muốn khớp lệnh nhanh nhất có thể trong phiên khớp lệnh liên tục và thiện chí mua bán bất chấp giá cả.
 • Khi chắc chắn rằng giá trị của cổ phiếu sẽ tăng lên, nhà đầu tư có thể mua bằng lệnh MP.
 • Khi chắc chắn rằng giá cổ phiếu sẽ giảm xuống, lệnh MP cũng cho phép các nhà đầu tư muốn bán ra.
 • Khi nhà đầu tư chỉ cần cung cấp khối lượng mua hoặc bán, không cần ghi giá chính xác và lệnh của họ được khớp trước lệnh LO, thì lệnh MP khá hữu ích đối với họ.

Nhược điểm: 

Bất lợi khi sử dụng lệnh MP là bạn có thể phải mua giá cao và bán giá thấp trong một phiên giao dịch vì đây là lệnh mua và bán theo giá thị trường hiện tại khi bạn đặt lệnh MP. Vì vậy, bạn phải xác định lý do cho đơn đặt hàng của bạn. Vui lòng cân nhắc kỹ mục đích trước khi đặt lệnh MP.

Với các lệnh thị trường MP, các nhà đầu tư cá nhân có thể gặp bất lợi khi thay đổi giá trái ngược với kỳ vọng ban đầu của họ. Việc áp dụng lệnh MP, về phía sở giao dịch chứng khoán, sẽ dẫn đến biến động giá bất thường và có tác động đến sự ổn định giá của thị trường. Kết quả là, các nhà đầu tư theo tổ chức thường sử dụng các lệnh thị trường hiệu quả hơn các nhà đầu tư cá nhân thông thường.

Cách đặt lệnh MP

Làm thế nào để đặt lệnh MP

Làm thế nào để đặt lệnh MP

Đua lệnh và giao dịch nhanh sử dụng lệnh thị trường MP. Để giao dịch thuận lợi và sinh lời cao nhất, nhà đầu tư khi giao dịch cổ phiếu cần nắm rõ cách đặt lệnh MP.

 • Bước 1: Giao diện giao dịch sẽ xuất hiện sau khi nhà đầu tư kết nối với tài khoản giao dịch chứng khoán trong một phiên giao dịch liên tục.
 • Bước 2: Đối với mã chứng khoán, nhà đầu tư đặt lệnh giới hạn LO đối ứng.
 • Bước 3: Nhập số lượng chứng khoán cho giao dịch mua-bán muốn thực hiện.
 • Bước 4: Đặt lệnh khớp tại giá mua thấp nhất thị trường và giá bán cao nhất thị trường.

Khi các nhà đầu tư muốn mua và bán cổ phiếu ở bất kỳ mức giá nào, họ sử dụng các lệnh thị trường. Nói cách khác, bạn sẵn sàng bán cổ phiếu của mình với giá lỗ hoặc mua lại chúng với giá lãi. Khi các nhà đầu tư tự tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng, họ nên thực hiện lệnh mua MP thị trường và ngược lại. Các lệnh bán trên thị trường MP sẽ được thực hiện thường xuyên, điều này sẽ dẫn đến sự sụt giảm giá cổ phiếu.

Cách sử dụng lệnh MP

Cách sử dụng lệnh MP

Cách sử dụng lệnh MP

Nhà đầu tư trong giai đoạn đua lệnh nên sử dụng lệnh MP để báo hiệu ý định thực hiện nhanh nhất có thể trong phiên khớp lệnh liên tục. Bạn đã sẵn sàng để mua cao và bán thấp. Bởi vì chắc chắn rằng cổ phiếu sẽ tăng giá trị, các lệnh mua MP thường được sử dụng khi mua theo đuổi. Bởi vì chắc chắn rằng cổ phiếu sẽ giảm giá trị, các lệnh bán MP thường được sử dụng khi bán.

Nhà đầu tư thấy lệnh MP tương đối tiện dụng vì chỉ cần khối lượng, không yêu cầu giá và được ưu tiên thực hiện trước lệnh LO.

Một vài chú ý khi dùng lệnh MP trong giao dịch chứng khoán

Các nhà đầu tư sẽ có thể tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thiệt hại bằng cách sử dụng các lệnh thị trường MP linh hoạt. Để tránh thua lỗ khi sử dụng lệnh MP trong giao dịch chứng khoán, hãy lưu ý:

 • Với việc sử dụng lệnh MP, nhà đầu tư chứng khoán cần thận trọng khi sử dụng thông tin thị trường. Nhà đầu tư phải tiến hành phân tích kỹ thuật và thu thập thông tin về cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt nhất có thể trước khi đặt lệnh thị trường nhằm ngăn chặn ảnh hưởng tâm lý có thể dẫn đến bán tháo cổ phiếu.
 • Hệ thống chưa chuẩn bị đầy đủ dữ liệu để bắt đầu phiên giao dịch buổi chiều. Do đó, không có gì lạ khi các lệnh MP xử lý chậm hoặc các lệnh bị từ chối.

Tình hình sử dụng lệnh MP tại Việt Nam 

Tình hình sử dụng lệnh MP tại Việt Nam 

Tình hình sử dụng lệnh MP tại Việt Nam

Lệnh MP lần đầu tiên được tung ra và thực hiện tại HOSE từ ngày 02/07/2012 liên quan đến sự kiện khớp lệnh liên tục, mặc dù khớp lệnh liên tục đã được triển khai từ đầu năm 2007. Hiện tại, bộ phận of MP- đơn đặt hàng chiếm khoảng 1% số lệnh đặt trên thị trường. 

Lệnh mua MP: Khi thị trường  đang trong chu kỳ tăng giá, rất ít nhà đầu tư gửi lệnh mua MP vì không cần thiết, cổ phiếu chỉ có thể đặt lệnh giới hạn. Tôi muốn một vài bước lên. giá nếu tôi thực sự muốn sở hữu cổ phiếu này. Khi thị trường vào chu kỳ giảm, rất ít nhà đầu tư đặt lệnh mua MP để bổ sung hàng. 

Lệnh bán MP: Khi thị trường tăng giá, đang trong chu kỳ tăng giá, rất ít nhà đầu tư đưa ra lệnh bán MP  vì thấy không cần thiết, lúc này nhu cầu đặt lệnh mua  cao nên chỉ  hạn chế là bạn có thể bán ra. . cổ phiếu  với mức chiết khấu nào đó nếu bạn thực sự muốn bán cổ phiếu.

Khi thị trường lận đận, đang trong xu hướng giảm, nhất là  những ngày thị trường đỏ lửa, nhiều nhà đầu tư gửi lệnh MP để chốt ngay phần lãi còn lại trước khi lãi biến thành lỗ, hoặc cắt lỗ để tránh mất vốn. Lệnh MP lúc đó đã đẩy biên độ giá lên rất cao khiến hàng loạt cổ phiếu ngày càng rớt giá, lao dốc không phanh, thậm chí nhiều cổ phiếu còn giảm kịch sàn.

Trong phiên giao dịch ngày 06/08/2021, hệ thống  HOSE quá tải dẫn đến tình trạng  lệnh bị chặn, lệnh bị chặn mà không thể sửa hoặc hủy lệnh  khiến áp lực bán gia tăng và đẩy nhanh đà tháo chạy.

Kết luận 

Nhìn chung, việc đặt lệnh MP ban đầu gây nhiều khó khăn cho  nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu bạn hiểu rõ về ý nghĩa và tính năng của lệnh MP, hoạt động giao dịch  sẽ  thuận lợi hơn.  Bài viết về Lệnh MP là gì? Cách đặt lệnh MP trong mua bán chứng khoán này sẽ là một công cụ hữu ích cho những người mới bắt đầu đầu tư chứng khoán.

GIỚI THIỆU

Timthitruong.com là trang thông tin về kiến ​​thức ngân hàng, tài chính, đầu tư kinh doanh, kinh tế, doanh nghiệp, tin tức thị trường trong và ngoài nước mới nhất tại Việt Nam

@2022 All Right Reserved. Designed and Developed by timthitruong.com