AM Best xác nhận xếp hạng tín dụng cho Allianz SE và các công ty con liên quan

AM Best xác nhận xếp hạng tín dụng cho Allianz SE và các công ty con liên quan

AM Best xác nhận xếp hạng tín dụng cho Allianz SE và các công ty con liên quan

AM Best xác nhận xếp hạng tín dụng cho Allianz SE và các công ty con liên quan

AMSTERDAM, ngày 08 tháng 3 năm 2023–(BUSINESS WIRE)–AM Best đã xác nhận Xếp hạng Sức mạnh Tài chính (FSR) là A+ (Xuất sắc) và Xếp hạng Tín dụng Nhà phát hành Dài hạn (ICR Dài hạn) là “aa” (Xuất sắc) ) của Allianz SE (Allianz) (Đức) và các công ty thành viên được xếp hạng. Đồng thời, AM Best đã khẳng định Xếp hạng tín dụng phát hành dài hạn (IR dài hạn) đối với các công cụ nợ được xếp hạng chưa thanh toán do Allianz phát hành, cũng như trên các công cụ nợ được xếp hạng chưa thanh toán do Allianz Finance II B.V. phát hành và được Allianz bảo lãnh. Triển vọng của các Xếp hạng Tín nhiệm (xếp hạng) này là ổn định. (Xem bên dưới để biết danh sách chi tiết các công ty và Đại diện độc lập dài hạn.)

Xếp hạng của AM Best thể hiện sức mạnh của bảng cân đối kế toán của Allianz, được đánh giá là mạnh nhất, cũng như hiệu suất hoạt động ấn tượng, hồ sơ kinh doanh thuận lợi và quản lý rủi ro doanh nghiệp hiệu quả (ERM).

AM Best dự kiến rằng vốn hóa sẽ được điều chỉnh tương ứng với rủi ro của Allianz SE, được đo bằng Tỷ lệ an toàn vốn (BCAR) của Best, sẽ tiếp tục duy trì mức mạnh nhất vào cuối năm 2022 và có triển vọng tiếp tục được hỗ trợ bởi việc tạo ra thu nhập mạnh mẽ và quản lý vốn thận trọng. Sức mạnh của bảng cân đối kế toán cũng được đánh giá cao nhờ vào việc quản lý tài sản và thanh khoản mạnh mẽ của tập đoàn cùng với hoạt động đặt phòng thận trọng. Tỷ lệ đòn bẩy tài chính và tỷ lệ bảo đảm được đánh giá là xuất sắc, cho thấy tính linh hoạt tài chính và khả năng tiếp cận thị trường vốn tốt của tập đoàn.

Allianz có hiệu suất hoạt động rất mạnh mẽ, được đánh giá bằng tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình (ROE) là 10,1% và tỷ lệ kết hợp không có tuổi thọ là 95% (2017-2021), theo tính toán của AM Best. Năm 2022, Allianz báo cáo kết quả hoạt động tốt, đặc biệt là trong phân khúc bất động sản/thương vong, được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất mạnh mẽ và tạo ra lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ trong phân khúc cuộc sống/sức khỏe. Hoạt động kinh doanh quản lý tài sản của tập đoàn tiếp tục mang lại thu nhập tích cực, nhưng cho thấy lợi nhuận giảm khi doanh thu và phí thực hiện theo quản lý tài sản giảm.

AM Best xác nhận xếp hạng tín dụng cho Allianz SE và các công ty con liên quan

Allianz là một trong những tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới, với sự đa dạng hóa vượt trội về địa lý và ngành nghề kinh doanh, cung cấp đầy đủ các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, cũng như dịch vụ quản lý tài sản. Tổ chức này có vị thế cạnh tranh được hỗ trợ bởi quy mô, khả năng quản lý mạnh mẽ, chiến lược năng động và thương hiệu mạnh.

Allianz có văn hóa rủi ro mạnh mẽ và đã phát triển khung ERM phù hợp để đảm bảo việc quản lý và kiểm soát rủi ro. Các hoạt động này đã được tăng cường sau khi xác định những thiếu sót liên quan đến quản lý tài sản của Hoa Kỳ và giải quyết vấn đề Alpha có cấu trúc. Với sự khẳng định của FSR đạt mức A+ (Superior) và ICR dài hạn đạt mức “aa” (Superior) với triển vọng ổn định, các công ty con của Allianz SE đáp ứng được các yêu cầu đánh giá ERM.

 • Allianz Global Corporate & Specialty Resseguros Brasil S.A.
 • Allianz Global Corporate & Specialty SE
 • Allianz S.p.A.
 • Allianz Risk Transfer AG
 • Allianz Risk Transfer (Bermuda) Limited
 • AWP P&C S.A.
 • Công ty Bảo hiểm Jefferson
 • AWP Health & Life S.A.
 • Allianz Global Rủi ro Công ty Bảo hiểm Hoa Kỳ
 • Công ty Bảo hiểm Allianz Underwriters
 • Công ty bảo hiểm đường biển
 • Công ty bảo hiểm ô tô Mỹ
 • Công ty Bảo hiểm Euler Hermes Bắc Mỹ (Allianz Trade)
 • Công ty Cổ phần Bảo lãnh Quốc gia
 • Công ty bảo hiểm Chicago
 • Công ty Bảo hiểm Fireman’s Fund
 • Tập đoàn Fireman’s Fund Indemnity
 • Công ty cứu hỏa và thương vong liên bang
 • Công ty bảo hiểm nhân thọ Allianz Bắc Mỹ
 • Công ty bảo hiểm nhân thọ Allianz của New York
 • Allianz México, S.A., Compañía de Seguros

Các chỉ số tín dụng dài hạn sau đây đã được xác nhận với triển vọng ổn định:

Allianz Finance II B.V. (các khoản nợ được Allianz SE bảo đảm) –

 • “aa” (Xuất sắc) đối với trái phiếu cao cấp không có bảo đảm trị giá 750 triệu EUR, lãi suất 3%, đáo hạn vào năm 2028
 • “aa” (Xuất sắc) đối với trái phiếu không bảo đảm cao cấp trị giá 750 triệu GBP, lãi suất 4,5%, đến hạn vào năm 2043

Allianz SE –

 • “a+” (Xuất sắc) đối với trái phiếu thứ cấp có thời hạn vĩnh viễn trị giá 1,5 tỷ EUR, lãi suất 4,75%
 • “a+” (Xuất sắc) đối với trái phiếu cấp dưới có thời hạn trị giá 1,5 tỷ EUR, lãi suất 3,375%

Thông cáo báo chí này liên quan đến việc Xếp hạng tín dụng đã được đăng trên trang web của AM Best.

GIỚI THIỆU

Timthitruong.com là trang thông tin về kiến ​​thức ngân hàng, tài chính, đầu tư kinh doanh, kinh tế, doanh nghiệp, tin tức thị trường trong và ngoài nước mới nhất tại Việt Nam

@2022 All Right Reserved. Designed and Developed by timthitruong.com